Aanbestedingsacademie

In 2012 heeft de regionale Regieraad de Brabantse Aanbestedingsacademie (BAA) opgericht. Een virtuele academie, een samenspel van Brabantse kennisinstellingen en de regionale Regieraad. De BAA zal vanaf 2012 elke 3 maanden een college, seminar of workshop organiseren over uiteenlopende onderwerpen, gericht op vernieuwing en innovatie in de bouwsector.
Hierbij kijken we naar wat er al in de regio gebeurt en wordt samenwerking gezocht met bestaande initiatieven, zoals het Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap.
Op 15 juni 2012 is het eerste academisch jaar van de Aanbestedingsacademie Brabant Zeeland gestart met een wervelende aftrap. Aan de hand van een proeverij van korte colleges door deskundigen werden concrete handvatten, kennis, ervaringen en instrumenten geboden!

U kunt hier de presentaties van de 'docenten' downloaden:
Kostenbesparing door anders aanbesteden
Effectief inschrijven op aanbestedingen
Ketensamenwerking
Bouwreflectie
BIM&Bouwconnect
Succesvol werken met EMVI

Professionele regionale bouwsector
De Aanbestedingsacademie richt zich op het verder professionaliseren van de bouwsector door het verder brengen van bestaande kennis, oplossingen en handvatten voor de regionale bouwsector. De academie organiseert regelmatig colleges en bijeenkomsten over actuele onderwerpen die voor iedereen toegankelijk zijn. Doel is om alle bij de infra en bouw betrokken partijen te ondersteunen bij het professionaliseren rondom aanbesteden en onderwerpen die daarmee samenhangen.

Op deze pagina kunt u binnenkort het jaarprogramma van de Academie vinden!

De Regieraad Bouw Brabant Zeeland faciliteert en stimuleert hiermee het uitwisselen en delen van kennis en ervaring over samenwerken, innovatief aanbesteden en ketenintegratie. Aan de bijeenkomsten wordt in overleg met de onderwijsinstellingen een certificaat gekoppeld. De BAA vormt de paraplu boven de activiteiten van de Regieraad Bouw Brabant Zeeland